Вибор язику:

Бесплатна телефонска линија за пријем рекламација потрошача

Бесплатна телефонска линија за пријем рекламација потрошача:

0800/112-114

Особа задужена за пријем рекламација — Весна Тиркајла