Вибор язику:

ЯВНИ НАБАВКИ

25.05.2020. ЈН бр. 4/2020 — Одржавање ХЛОРОГЕН-а

25.05.2020. Конкурсна документација
25.05.2020. Обавештење о покретању преговарачког поступка

05.06.2020. Одлука о додели уговора

22.05.2020.  ЈНМВ бр. 3/2020 – Радови на депонији

22.05.2020. Конкурсна документација
22.05.2020. Позив за подношење понуда

05.06.2020. Одлука о додели уговора

11.06.2020. Обавештење о закљученом уговору

26.02.2020. ЈНМВ бр. 2/2020 — Набавка добара — електричне енергије

26.02.2020. Конкурсна документација
26.02.2020. Позив за подношење понуда

02.03.2020. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

02.03.2020. Питање и одговор 

02.03.2020. Измене и допуне конкурсне документације

09.03.2020. Одлука о додели уговора

29.04.2020. Обавештење о закљученом уговору

05.02.2020. ЈНМВ бр. 1/2020 — Набавка добара — нафтних деривата

05.02.2020. Конкурсна документација
05.02.2020. Позив за подношење понуда

11.02.2020. Питање

20.02.2020. Одлука о додели уговора

27.02.2020. Обавештење о закљученом уговору


18.07.2019. ЈНМВ бр. 04/2019 — Радови на депонији

18.07.2019. Конкурсна документација
18.07.2019. Позив за подношење понуда


05.03.2018. ЈНМВ бр. 02/2018. — Набавка добара — електричне енергије

05.03.2018. Позив за подношење понуда
05.03.2018. Конкурсна документација


09.02.2018. ЈНМВ бр.01/2018. — Набавка добара — нафтних деривата

09.02.2018. Позив за подношење понуда
09.02.2018. Конкурсна документација

20.02.2018. Обавештење о закљученом уговору